loading...

Transportstyrelsens tillstånd

UAS1B-1163

Luftfartsförsäkrad

Medlem i branschföreningen
UAS Sweden


Fotografering och inmätning med hjälp av drönare för terrängmodellering och mängberäkningar.
Kan numera även utföra laserscanning med hjälp av drönaren.