2016 > 04

Östhammars kommun flygfotograferar kommunen under april. Inmätning av stödpunkter för detta.

Läs hela inlägget »

Gimo bergtäkt

Flyginmätning med GeoDrone över Gimo bergtäkt.

Läs hela inlägget »

Lennakatten

Justering av ett nytt spårspann i vägövergången Persiljegatan, Uppsala.

Läs hela inlägget »