Lennakatten

Justering av ett nytt spårspann i vägövergången Persiljegatan, Uppsala.