Hagbyholm

Inmätning och lägeskontroll av en ridanläggning.