Flygstödsinmätning

Östhammars kommun flygfotograferar kommunen under april. Inmätning av stödpunkter för detta.